Zones verdes

La nostra maquinària ens ha permès sempre ser autosuficients en la realització de zones verdes, arranjaments de jardins, desbrossades i neteges de boscos, plantació i destoconats d’arbres, etcètera.

Som subministradors de terra vegetal, de graves de diverses mides i de materials petris adients per a la decoració d’espais urbans i zones verdes.

Realitzem tasques de transport d’arbrat, retirada de soques, esporgades d’arbres, transplantaments de palmeres, així com qualsevol tipus de tractament que se li hagi d’aplicar a qualsevol tipus de plantació. Realitzem xarxes de reg per aspersió, per degoteig i conduccions per al manteniment d’aquestes zones verdes.

A més a més, col·loquem i instal·lem amb els nostres operaris qualsevol tipus de mobiliari urbà (papereres, bancs, fonts públiques, contenidors de superfície i contenidors soterrats), tancaments de zones infantils i pipi-cans, jocs infantils i construccions modulars aptes per a la diversió dels més petits.

Projectes realitzats