Zones esportives

Durant els darrers anys, hem anat realitzant diferents tipus d’obres de caràcter esportiu, des de pavimentacions de camps de futbol per a la col·locació de gespa artificial fins a la formació de carrils bici, passant per la rehabilitació integral del poliesportiu municipal Abelardo Vera d’Alella, que ha inclòs feines d’impermeabilització de tot el perímetre del poliesportiu per anul·lar totes les humitats i les vies d’aigua existents, substitució de tot l’enllumenat interior per un enllumenat eficient i ecològic, construcció de noves estàncies, i rehabilitació dels tancaments i les graderies de la pista exterior del complex.

Hem construït noves graderies a les pistes de futbol sala i basquetbol de Cabrera de Mar, hem pavimentat pistes de tennis a Tordera i Sant Andreu de Llavaneres, i hem realitzat treballs de moviments de terres al Castell Medieval de Tordera, a l’espai de joc de les actuacions a cavall.
Totes aquestes obres s’han realitzat amb recursos propis, mantenint en la mesura del possible l’accés a les instal·lacions per part dels usuaris i tractant de no interrompre ni dificultar la pràctica de l’esport per petits i adults.

Projectes realitzats