Urbanitzacions

Hem treballat amb multitud de juntes de compensació i de cooperació, així con infinitat d’ajuntaments en l’execució d’obres d’urbanització arreu del país, urbanitzant milers de metres de carrers a nuclis de població que generalment no disposen de les facilitats que hi ha als centres urbans. Per tant, des de la nostra empresa, oferim un servei integral a les juntes de veïns de les urbanitzacions que els permeti posar en regla els carrers de la seva urbanització.

Hem col·laborat a tirar endavant projectes encastats que, per diversos motius econòmics i polítics, no aconseguien veure la llum. Això ens ha permès guanyar una experiència òptima per a elaborar projectes i pressupostos a mida, que siguin realment executables i realment assumibles per a les entitats de conservació de les urbanitzacions.

Projectes realitzats