Reciclatge

Obres i Paviments Brossa SA disposem de tots els estris i de tota la maquinària necessària per reciclar i revaloritzar qualsevol residu petri obtingut a les nostres obres. Tenim els elements adequats per transportar, recuperar, trinxar i gestionar residus nets provinents dels enderrocs i demolicions de paviments asfàltics, paviments de formigó, prefabricats de morter i de formigó, estructures d’edificis, murs de contenció, canalitzacions prefabricades, macadam, materials provinents de paleteria i edificació, i en general qualsevol tipus de paquet de paviment.

Això es degut a que tenim maquinària tal com fresadores de paviments de diferents mides, martells neumàtics i hidràulics per a la demolició d’aquesta runa, així com implements trituradors per a la nostra maquinària i molins capaços d’esmicolar qualsevol residu aconseguint un producte del material desitjat.

L’estalvi econòmic i la duresa del producte obtingut fan que sigui un material perfecte per a l’estabilització de camins, rebliment de trasdosos, reafermat de pàrquings de terra, consolidacions de caixes de paviment defectuoses, zones de drenatge i fins i tot jardineria.
A més a més, netegem i polim paviments antics per tal de reutilitzar-los en altres o en la mateixa ubicació, a fi i efecte de preservar el caràcter rural de determinats punts d’interès. Una bona mostra es la neteja i el reaprofitament de les antigues vorades de granet existents a infinitat de cascos antics de municipis arreu de Catalunya.

Projectes realitzats