Qualitat, confiança i compromís

Aquests són els grans valors que podrien definir la nostra empresa. Però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diuen i ho pensen totes aquelles persones que han dipositat alguna vegada una guspira de confiança en nosaltres.

paviments-asfaltics-opbrossa-12

Des dels seus orígens, OPBrossa ha mostrat un compromís enorme de superació, entrega i implicació en tots els projectes que ha hagut de realitzar per a cadascun dels seus col·laboradors i col·laboradores, per tal d’augmentar la satisfacció dels clients i assegurar la seva fidelització.

Dia a dia, la nostra empresa ofereix als seus clients valors afegits com són el seu compromís amb el medi ambient, la millora continua dels processos constructius, i la millora constant en la qualitat i prevenció de riscos laborals a les seves obres, ja sigui tant pels seus treballadors, com per a totes les persones que interactuen dintre dels complexos processos d’obra. L’adequació del seu equip humà, tant de personal d’obra com personal d’oficina, i una forta aposta pels medis propis, fan que Brossa disposi d’un plus d’eficàcia i d’eficiència davant les possibles necessitats i exigències del client.

A més a més, l’aposta per la implicació amb les Administracions Públiques en la millora continua del processos constructius a aplicar en les obres i la millora en els resultats finals, acompanyades de la responsabilitat en el bon us de les energies i els recursos naturals per evitar usos inadequats o excessius, fan que el compromís adquirit sigui gratificat amb la confiança que rebem obra darrere obra.

Aquesta gestió es basa en la determinació de les necessitats de recursos i en la presa de decisions per aportar i mantenir aquests recursos, establint unes directrius bàsiques:

Conèixer, resoldre i atendre les necessitats actuals i futures dels nostres clients, i fomentar les relacions amb ells, satisfent els seus requisits i realitzant un esforç per superar les seves expectatives.
Professionalitat basada en el capital humà que integra la empresa: un equip competitiu, dinàmic i amb capacitat per fer front als reptes del mercat actual
Compromís de treball amb una sòlida ètica laboral, integritat, honestedat i transparència.
Desenvolupar un marc favorable de relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable.