Polígons industrials

L’activitat de Obres i Paviments Brossa SA sempre ha estat molt lligada als polígons industrials de Catalunya. Des de sempre, hem actuat als carrers dels diferents polígons realitzant feines de sanejament de vials i reforços dels ferms degut al continu pas de trànsit pesat que provoquen continues fallides a la capacitat estructural del paviment.

A més a més, i durant els darrers 10 anys, hem participat com a contractistes principals en la construcció integral de diferents polígons industrials de les comarques del Maresme i La Selva, executant totes les feines d’urbanització i totes les feines d’abastament de les diferents xarxes de serveis municipals tals com bombaments, centres transformadors, impulsions i pous d’aigua, i amb les característiques pròpies que necessiten aquestes infraestructures.

Projectes realitzats