Construcció i edificació

La construcció i l’edificació han estat un capítol molt important a la nostra historia. Des dels seus inicis, Obras y Pavimentos Brossa SA ha participat en promocions urbanístiques on els treballs d’urbanització precedien a la construcció d’edificis i vivendes aïllades, realitzades també per la mateixa empresa.

Així, l’experiència aconseguida durant tots aquests anys ens ha servit per poder aplicar aquests coneixements a l’obra pública i urbana en general, amb la conseqüent construcció de dipòsits d’aigua potable in situ o prefabricats, dipòsits de tractament de residus i d’aigües fecals, estacions de bombament, murs de contenció de formigó, prefabricats i de pedra, casetes de control de processos de xarxes d’aigua i xarxes elèctriques, etcètera.

L’edificació pública també ha estat un puntal dels nostres serveis, amb obres tals com la nova escola bressol de Tordera, l’ampliació del cementiri d’Arbúcies, la construcció de locals socials de diferents municipis, o les obres d’intervenció a la muralla d’Hostalric. A més a més, durant els darrers anys ens hem especialitzat en treballs d’impermeabilització en qualsevol tipus de situació, com ho demostren les feines d’impermeabilització de la coberta de l’Ajuntament de Dosrius, la rehabilitació de la coberta del pàrquing municipal del carrer Costa Carbonell a Lloret de Mar, o l’arranjament d’humitats al poliesportiu Abelardo Vera del municipi d’Alella.

Projectes realitzats