Des de OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, hem apostat per un servei orientat al client, amb un tracte familiar conservant l’esperit dels nostres orígens, oferint qualitat i eficàcia en cadascuna de les nostres actuacions i executant les obres amb medis propis per disposar d’un important parc de maquinària i recursos humans.

Així mateix, el compromís adoptat per aquesta empresa davant la prevenció de riscos laborals, la qualitat i el respecte pel medi ambient, ens ha portat a aconseguir la implantació d’un sistema integrat de gestió, obtenint a l’any 2008 les certificacions UNE-EN-ISO 9001:2008 i UNE-EN-ISO 14001:2004.

Definim la present Política de Gestió com les directrius bàsiques i els compromisos adquirits per oferir un servei de qualitat, realitzant totes les activitats tenint en compte la màxima seguretat dels treballadors i el respecte amb el medi ambient, amb les següents premisses:

Definim la present Política de Gestió com les directrius bàsiques i els compromisos adquirits per oferir un servei de qualitat, realitzant totes les activitats tenint en compte la màxima seguretat dels treballadors i el respecte amb el medi ambient, amb les següents premisses:

Té prioritat bàsica i permanent aconseguir la més alta qualitat en el servei prestat, de manera que siguin satisfetes les expectatives implícites i no implícites dels nostres clients.

Establir els mecanismes per a complir amb els requisits i millorar contínuament l'eficàcia del sistema integrat de gestió de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

La seguretat i la salut dels treballadors serà un dels objectius permanents i fonamentals, de la mateixa manera que ho són la qualitat, la productivitat i la rentabilitat de les activitats.

Adoptar actuacions de millora continua i de prevenció de la contaminació en funció de les possibilitats reals de la organització.

places-nuclis-urbans-opbrossa-01
certificats-opbrossa